Lära-känna träff

Vårt första möte är ett kortare möte där ni får möjlighet att ställa frågor och känna att vår kemi stämmer. Jag berättar om hur det kan gå till, det är naturligtvis helt individuellt utefter era önskemål, finns inget rätt eller fel när det kommer till födsel.
Efter denna kostnadsfria träff tar ni ställning till om ni vill ha mig som er doula, och då bokar vi in en eller två träffar till.

Förberedande träffar

Under dessa träffar brukar vi prata om känslor, funderingar, förväntningar som ni har inför ert barns födelse och på mig som doula.
Det är helt och hållet ert intresse och behov som styr vad vi pratar om. Vill ni diskutera igenom smärtlindring, få stöd och strategier att kunna lägga en tidigare förlossning till handlingarna tillfälligt för att kunna fokusera på den nya, eller få stöd i att behålla sig i nuet?
Jag finns givetvis tillgänglig på telefon/mail/SMS utöver dessa träffar. Jag ger er gärna råd och övningar på avslappning och massage, allt för att förbereda er inför förlossningen.

Jour

Jag har vanligen jour 2 veckor före beräknat BF fram tills barnet har kommit. Jag gör undantag enligt överenskommelse tex vid bortrest partner eller andra önskemål.
Under jouren finns jag tillgänglig på telefon/mail/sms när ni behöver. När förlossningen startat och ni ringer in mig kommer jag inom två timmar, oavsett tid på dygnet.

Förlossningen

Ni ringer mig när det är dax och vi möts upp antingen i hemmet, eller på förlossningsavdelningen. Jag finns där som stöd och värnar om era önskemål så långt det är möjligt, guidar er genom andningstekniker, ställningar som är gynnsamma för förlossnigsförloppet och avslappning. Hjälper till med praktiska ting som hämtar fika, påminner om toalettbesök och handfasta massagetekniker. Fungerar som ett bollplank vid funderingar kring te.x smärtlindring.
Partnern är den födande kvinnans främsta stöd, jag finns lika mycket för båda och ger de verktyg som önskas.
Jag finns där med trygghet och hjälp, så er upplevelse blir så fin som möjligt.

Efter

Någon vecka efter förlossningen, när ni är redo, träffas vi för att prata igenom förloppet, hur ni upplevt det och svara på frågor kring förlossningen. Jag kan även ge stöd och stöttning den första tiden som nyblivna föräldrar med te.x amning och taktila strykningar mot kolikmage.

Ni som blivande föräldrar kan vid vilken tidpunkt som helst välja att avbryta vår kontakt om ni te.x vill föda ensamma eller av annan orsak.

Vad ingår?

  • Support och kunskap
  • Träffar före förlossningen
  • Jourtid 2 veckor före BF fram tills barnet kommit
  • Förlossningen
  • Efterträff
  • Inkomstbortfall från ordinarie arbete
  • Milersättning, p-avgift & tullavgifter
  • Mina måltider och andra utgifter
  • Eventuell backup doula

Tar uppdrag som akutdoula.